Just for Pesopay merchants:
Free 3 months EasyStore plans

Pesopay is integrated with EasyStore

PesoPay is the leading online payment gateway system in the Philippines. We provide secure and seamless electronic payment solutions for both SME\'s and large enterprises.

Our online payment system delivers reliable merchant services that allow businesses to accept online payments ranging from credit cards, debit ATM cards, cash or over-the-counter payments, e-Wallet payments and PayPal.

EasyStore supports the world's top payment gateways. Integrate with Pesopay to accept payments online.

Chi phí thấp

Bắt đầu với $15 /tháng và không cần hợp đồng hoặc dùng thử miễn phí. Giải quyết vấn đề tài chính giúp bạn!

Dễ sử dụng

Không cần kỹ năng và kiến thức tin học. Được thiết kế cho những người mới bắt đầu kinh doanh. Là công cụ thân thiện và dễ dàng để giúp bạn.

Setup nhanh

Từ setup đến việc bán hàng chỉ bao gồm vài bước nhỏ. Mở cửa hàng trực tuyến không còn là vấn đề với bất cứ ai.

dashboard
storefront
storefront
storefront
storefront
storefront
storefront
storefront
storefront
storefront
storefront
storefront
storefront
storefront
cp

Hãy bắt đầu 14 ngày dùng thử để tìm hiểu thêm!